Nicaragua

Skriftlig fråga 2018/19:321 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Våldet trappas upp i Nicaragua. Den vänsterorienterade presidenten Ortega vrider om tumskruvarna mot sin befolkning. De senaste månaderna har kantats av stora demonstrationer, arresteringar men också människor som mördats och politiska fångar. Sverige har av revolutionsromantiska anledningar av och till genom åren haft en nära relation till Ortega och regimen i Managua. I likhet med andra stater i regionen som Kuba och Venezuela krävs emellertid tydlighet från omvärlden när det gäller att stå på folkets och frihetens sida mot förtrycket och socialismen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Har Sverige för avsikt att inom EU driva på för att betona vikten av demokrati, rättsstat och ordning i förhållande till det växande kaos och de övergrepp som nu uppvisas i det av Daniel Ortega styrda Nicaragua?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-27 Överlämnad: 2019-02-28 Anmäld: 2019-03-01 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06
Svar på skriftlig fråga