Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor

Skriftlig fråga 2017/18:1092 av Penilla Gunther (KD)

Penilla Gunther (KD)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

För ungefär ett år sedan hade jag och statsrådet Strandhäll en interpellationsdebatt angående nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor (IP 2016/17:493).

Frågan hade då inte tagits upp i Nordiska ministerrådet, efter att den cirka två år tidigare väckts i Nordiska rådets välfärdsutskott och gått igenom Nordiska rådets session. Statsrådet svarade under interpellationsdebatten att hon hade för avsikt att återkomma i frågan.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll:

Har ministern tagit upp frågan i Nordiska ministerrådet, eller vad har hänt med den?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-23 Överlämnad: 2018-03-23 Anmäld: 2018-03-26 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Svarsdatum: 2018-04-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga