Nordiskt samarbete

Skriftlig fråga 2019/20:173 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

Den nordiska samhällsmodellen är ett begrepp. Den bygger på öppna demokratier, välfärd och jämställdhet i fokus. Samarbetet är sedan över 60 år tillbaka väl förankrat i våra respektive parlament och har också en relativt god folklig förankring.

Samarbetet mellan våra länder behöver dock hela tiden vårdas och utvecklas.

Det som berör människor i vardagen är angeläget att lyfta fram: att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna.

Näringslivet har på senare år blivit allt mer integrerat, och våra nordiska grannländer utgör en stor andel av respektive lands import- och exportmarknad.

Utmaningar saknas förstås inte. Gränshinderrådet framställer årligen en rapport om hur det går med arbetet att undanröja hinder för en förbättrad integration inom arbetsmarknad, sjukvård, skola och utbildning. Här finns frågor att bevaka och agera kring framgent.

Utifrån min skånska horisont är det nära samarbete som finns mellan Region Skåne och Köpenhamn, Själland inom det samarbetsorgan som benämns Greater Copenhagen ett bra exempel. En rad frågor inom kultur, utbildning, näringsliv och den omfattande forskningssatsningen ESS (European Spallation Source) i Lund som är en svensk–dansk storsatsning genom EU-samarbetet avhandlas där.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

 

Hur ser statsrådet på möjligheterna att stärka och utveckla det nordiska samarbetet genom att undanröja hinder och bejaka forskning, utbildning och gränsöverskridande handel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-14 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga