Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen

Skriftlig fråga 2007/08:1649 av Ygeman, Anders (s)

Ygeman, Anders (s)

den 15 september

Fråga

2007/08:1649 Nya samhällsekonomiska kalkyler och infrastrukturpropositionen

av Anders Ygeman (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vart femte år gör Vägverket och Banverket om beräkningarna som visar hur lönsamma deras planerade väg- och järnvägsprojekt är. Som ett led i detta arbete inleder nu myndigheterna ett arbete för att göra om de samhällsekonomiska kalkylerna för 700 planerade väg- och järnvägsbyggen, enligt Sveriges Radios ekoredaktion.

De nya kalkylerna kommer bland annat att påverkas av bensinpriset. KTH-professorn Jonas Eliasson, som är Vägverkets och Banverkets expert på samhällsekonomiska kalkyler, menar att detta särskilt kommer att påverka lönsamheten för vägprojekt. Jonas Eliasson säger: ”Vi ser ett högre bränslepris redan nu och vi förväntar oss också högre bränslepriser vart efter så kommer säkert fler och fler järnvägs- och kollektivtrafikprojekt att anses mer lönsamma och mer angelägna. På motsvarande sätt kommer vägprojekten att bli mindre samhällsekonomiskt lönsamma.”

Regeringen har aviserat att en infrastrukturproposition ska presenteras kort efter det att höstbudgeten lagts fram till riksdagen. Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Åsa Torstensson:

På vilket sätt avser statsrådet att säkerställa att de nya samhällsekonomiska kalkylerna kommer att ligga till grund för regeringens kommande infrastrukturproposition?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)