Oberoende resningsnämnd för ökad rättssäkerhet

Skriftlig fråga 2007/08:1422 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 26 juni

Fråga

2007/08:1422 Oberoende resningsnämnd för ökad rättssäkerhet

av Camilla Lindberg (fp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I Justitiekanslerns rapport Felaktigt dömda från 2006 påvisas brister i den svenska rättsstaten, bland annat brister gällande tillämpningen av fri bevisprövning och bevisvärdering, vilket i flera av de granskade fallen har lett till att personer blivit felaktigt dömda. Enligt rapporten har också antalet felaktigt dömda i Sverige tydligt ökat sedan slutet av 1980-talet.

I rapporten föreslås regeringen låta utreda inrättandet av en oberoende resningsnämnd och frågan ligger nu på justitieministerns bord.

Min fråga till justitieministern är hur hennes arbete med frågan om en oberoende resningsnämnd fortskrider.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-06-26 Besvarad: 2008-07-14 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-14)