Obligatorisk högskoleutbildning om mäns våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2011/12:239 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 13 december

Fråga

2011/12:239 Obligatorisk högskoleutbildning om mäns våld mot kvinnor

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Det har kommit till min kännedom att en ny svensk studie visar att en tredjedel av personalen på akutmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm, Nordens största akutmottagning, anser att det är kvinnans fel om hon blir misshandlad. Bland annat visar studien att hälften av personalen inte hade frågat de kvinnor som kom in med misstänkta misshandelsskador om de blivit misshandlade. Knappt var tionde kvinna som misshandlats fick inte sina skador dokumenterade, enligt Ekot. Vänsterpartiet har sedan lång tid tillbaka drivit frågan om obligatoriska kurser inom ramen för grundutbildningen på högskolor och universitet när det gäller mäns våld mot kvinnor. Alla professionella som arbetar med utsatta kvinnor måste ha kunskap om maktstrukturerna som ligger bakom sexualbrott och mäns våld mot kvinnor, och kunskap om hur utsatta kvinnor och barn bör bemötas. Detta gäller både sjukvården och rättsväsendet liksom andra myndigheter som kvinnor som utsatts för mäns våld kan tänkas komma i kontakt med. Det är alarmerande att kunskaperna om mäns strukturella våld mot kvinnor fortfarande är så bristfälliga som den ovan refererade studien visar. Det är med andra ord hög tid för obligatorisk genusutbildning och utbildning i sexualiserat våld på juristlinjen, polis-, sjuksköterske-, läkar- och socionomutbildningen. Vänsterpartiet menar att utbildning om sexualiserat våld och mäns våld mot kvinnor ska vara ett obligatoriskt inslag på grundnivå i dessa yrkesutbildningar. Dess värre har våra förslag avslagits av riksdagens majoritet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att högskolornas grundutbildning ska ge nödvändig kunskap om mäns våld mot kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-13 Anmäld: 2011-12-13 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2011-12-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)