Ökad brottslighet i handeln

Skriftlig fråga 2018/19:647 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Stölder för miljarder pressar den svenska detaljhandelns marginaler, och svinnet fortsätter att öka. Samtidigt minskar antalet lagförda tjuvar, skriver Dagens industri i en artikel om den ökande brottsligheten mot handeln i Sverige. Polis och rättsväsende har lämnat walkover ute i butikerna, säger företrädare för Svensk Handel i samma artikel.

De senaste två åren har värdet av stölderna i svenska butiker ökat med 12 procent, visar en ny undersökning som Svensk Handel gjort. Mellan 2016 och 2018 ökade det totala svinnet med 1 miljard kronor och uppgick i fjol till 13 miljarder kronor – en summa som motsvarar 60 procent av detaljhandelns totala rörelseresultat 2017. Nästan hela ökningen utgörs av externa stölder, det vill säga utomstående som stjäl allehanda varor i butikerna. Svinnets genomsnittliga andel av omsättningen har ökat från 1,45 procent 2010 till 1,67 procent 2018. Högst upp på snattarnas favoritlista finns energidryck, kött och godis. De varor det stjäls mest av i sällanköpshandeln är samtidigt kläder, smycken och accessoarer.

Svensk Handel menar att rapporten visar på en katastrofsituation för många handlare, där inte bara stölderna utan även hot, trakasserier och misshandel ökar. Konsekvenserna kan bli långtgående, och undersökningen visar att varannan butik har ändrat sitt sortiment och att var femte handlare överväger att flytta eller lägga ned sin verksamhet på grund av brottslighet som de utsätts för. Fyra av tio dagligvaruhandlare uppger att de har svårt att behålla personal på grund av utsattheten, och tre av tio har svårt att rekrytera. Det finns platser där kriminella krafter helt har tillåtits diktera villkoren. Att det bara får fortsätta är en skymf mot handelns medarbetare, påtalar Svensk Handel i Dagens industri. Svensk Handel anser att brottsligheten på vissa ställen är så omfattande att den är på väg att erodera inte bara butiksinnehavarnas och personalens förtroende för rättssamhället utan även kundernas.

Tyvärr har regeringen gjort stora nedskärningar i vårbudgeten för polisen 2019 jämfört med den av riksdagen antagna budgeten för 2019. Det ger polisen än sämre förutsättningar att lösa brott och skydda handeln från de övergrepp som stölder innebär.

Jag vill därför fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder som kommer att ge effekt i närtid avser statsrådet att vidta för att vända den negativa utvecklingen i handeln rörande stölder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-13 Överlämnad: 2019-05-14 Anmäld: 2019-05-15 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22
Svar på skriftlig fråga