Ökad jakt på skarv

Skriftlig fråga 2019/20:542 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Skarven har haft en snabb tillväxt både längs våra kuster och i våra insjöar. I Sverige beräknas antalet till omkring 200 000.

Skarven har en dokumenterad påverkan på fiskbestånden. Skarven konkurrerar därmed med yrkesfiskarna och orsakar dessutom extra kostnader genom skador på fiskeredskap, vilka måste lagas eller ersättas. Stora skarvkolonier leder därjämte till att miljön lokalt tar stor skada.

Skarven skyddas av EU:s fågeldirektiv, och den skyddsjakt som tillåtits har inte varit tillräcklig. Moderaterna har länge varit pådrivande för att utöka jakten på skarv i beståndsreglerande syfte. Nyligen meddelade EU-kommissionen att jakt på skarv i stort antal är tillåtet i medlemsländerna, till exempel för att skydda fiskeverksamheter, så länge bevarandestatusen inte äventyras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utöka jakten på skarv i Sverige? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-04 Överlämnad: 2019-12-05 Anmäld: 2019-12-06 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga