Ökad jämställdhet i arbetslivet

Skriftlig fråga 2013/14:209 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 17 december

Fråga

2013/14:209 Ökad jämställdhet i arbetslivet

av Lars Mejern Larsson (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett jämställt Sverige förutsätter en jämställd arbetsmarknad. Både män och kvinnor måste stå rustade för att livet kan förändras. Därför måste kvinnor och män ges samma möjligheter. Vi kan inte längre acceptera att mäns och kvinnors villkor är så olika.

För att kvinnor och män ska kunna förena arbetsliv och föräldraskap måste åtgärder vidtas för att skapa ett mer jämställt samhälle. Vi behöver en förskola som har bättre öppettider än i dag; fler förskolor behöver vara öppna även på kvällar och helger. Många kvinnor tar även ett stort ansvar för föräldrar och svärföräldrar. Tillgång till en fungerande äldreomsorg måste säkerställas för att kvinnor inte ska tvingas gå ned i arbetstid för att vårda nära och kära när samhället brister i omsorg.

En undersökning från LO visar att sysselsättningsgraden bland kvinnor är 5 procent lägre än bland män. För att vi ska nå ett mer jämställt arbetsliv behöver männen ta ett större ansvar för hem och familj än vad de gör i dag. Undersökningen visar att en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män skulle medföra en ökad sysselsättningsgrad. Sverige skulle därmed vara närmare att uppnå full sysselsättning. Branscher som domineras av kvinnor uppvisar genomgående lägre löner än de branscher som domineras av män. Det är främst kvinnor som ofrivilligt arbetar deltid och som har otrygga visstidsanställningar. Heltid ska vara en rättighet för både kvinnor och män.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att kvinnor och män ska uppnå ett jämlikt arbetsliv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-17 Anmäld: 2013-12-17 Besvarad: 2013-12-20 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-20)