Ökade kostnader med havsbaserad vindkraft

Skriftlig fråga 2019/20:380 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringen vill fortsätta att fasa ut den enda stabila, fossilfria elproduktionen vi har, nämligen kärnkraften, till förmån för vind- och solkraft. Den senaste i raden av satsningar som regeringen aviserat är havsbaserad vindkraft. Eftersom anslutningskostnaderna är höga är det dock inte möjligt med havsbaserad vindkraft utan hjälp av statliga pengar. I ett första läge skulle såklart ökad produktion kunna innebära lägre elkostnader för konsumenterna men allteftersom kärnkraften monteras ned minskar också utbudet.

Den energiöverenskommelse som slöts 2016 mellan S, MP, M, C och KD menar att anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas. Detta har regeringen tolkat som att de ska slopas och avser därför att lägga ett förslag om detta redan nu i vinter. Statsrådet Ygeman uttalar sig med anledning av detta i Dagens Nyheter den 8 november och meddelar att antingen går staten in och tar den här kostnaden eller så kommer den att läggas på konsumenternas elnätspris.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur mycket kommer konsumenternas elnätsavgift att stiga om regeringen väljer att låta dem bekosta anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-13 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga