Ökat kinesiskt industrispionage

Skriftlig fråga 2018/19:548 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Säkerhetspolisens årsbok för 2018 pekar tydligt ut att Kina, i olika former, bedriver illegal underrättelseinhämtning mot företag och andra aktörer som är verksamma i Sverige.

Det är första gången som Säkerhetspolisen så tydligt markerat och attribuerat den underrättelseverksamhet som Kina bedriver mot Sverige.

Nyligen presenterades även en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där det framgår att den kinesiska underrättelseinhämtningen kan påverka Sverige ekonomiskt och försämra näringslivets konkurrenskraft.

Det finns redan exempel på företag som valt att flytta ut sin forskning och utvecklingsverksamhet från Sverige till andra länder eftersom skyddet mot industrispionaget i Sverige är för svagt.

Till skillnad från hur det är i många andra länder har svensk underrättelse- och säkerhetstjänst inget uttryckligt uppdrag att skydda företag mot illegal underrättelseinhämtning. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Delar statsrådet och regeringen Säkerhetspolisens uppfattning att den illegala underrättelseinhämtningen från Kina mot svenska aktörer ökar, och vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen i så fall att vidta för att skydda det svenska näringslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-15 Överlämnad: 2019-04-17 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02
Svar på skriftlig fråga