Ombyggnationen av E4:n genom Nordanstig

Skriftlig fråga 2021/22:682 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

På kort tid har tre personer dött och flera har skadats på E4:an genom Nordanstig. Oron är stor för nya olyckor, och sorgen är stor efter de som skett.

I sitt nya förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 har Trafikverket prioriterat ned nödvändiga ombyggnationer som nu ska skjutas framåt i tiden. Det skapar en stor oro i kommunen. Personal inom både hemtjänst och hemsjukvård tvingas åka denna sträcka varje dag och flera gånger om dagen. En representant från kommunen politiska ledning säger i en intervju: ”Man ska inte behöva dö för att man åker bil på E4:an. Det ska inte vara på det här sättet! Vi måste ha en väg som är värd namnet.”

Såväl det mänskliga lidandet som de ekonomiska kostnaderna för den uppskjutna ombyggnationen lyfts upp i debatten om Trafikverkets plan att skjuta upp ombyggnationen. Dessutom finns en oro för uteblivna investeringar från näringslivet om infrastrukturen inte förbättras. I Trafikverkets förslag till nationell plan satsas åtskilliga miljarder på klimatskadliga motorvägar i Stockholm medan trafiksäkerhetshöjande åtgärder på landsbygden skjuts upp. Landsbygden, som i det här fallet norra Hälsingland, har länge haft dåligt underhållna vägar, och i detta fall dessutom en bit av en Europaväg.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

 Kommer ministern att prioritera att E4:an genom Nordanstig ska byggas om?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-12-21 Överlämnad: 2021-12-21 Sista svarsdatum: 2022-01-04 Anmäld: 2022-01-11 Svarsdatum: 2022-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga