Omfördelning av anslag till Strategiska forskningsområden

Skriftlig fråga 2014/15:707 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I april 2015 tillskrev fem forskningsfinansieringsmyndigheter regeringen med anledning av en utvärdering som har gjorts av de strategiska forskningsområdena (SFO) som Alliansregeringen inrättade 2009. Den expertpanel som har ansvarat för utvärderingen anser att Alliansregeringens satsning har varit ett utmärkt och nyskapande initiativ.

Expertpanelen konstaterar dock att några enstaka SFO-miljöer har haft en svagare prestation och strategi än förväntat, däribland forskningsområden vid Lunds universitet (LU) och vid Stockholms universitet (SU).

Med anledning av expertpanelens utvärderingsresultat rekommenderar de olika forskningsfinansiärerna – VR, Energimyndigheten, Formas, Forte och Vinnova – i en gemensam skrivelse att regeringen bland annat bör omfördela medel från LU och SU till de lärosäten som har visat ett utmärkt strategiskt ledarskap i SFO-satsningen.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

 Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillmötesgå myndigheternas rekommendation då det gäller omfördelning av medel från LU och SU samt när och hur detta i så fall kommer att ske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-24 Överlämnad: 2015-06-24 Besvarad: 2015-07-09 Sista svarsdatum: 2015-07-09 Anmäld: 2015-08-27
Svar på skriftlig fråga