Operatörernas ansvar när det gäller kollektivtrafik

Skriftlig fråga 2016/17:1389 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen har som målsättning att öka resandet med kollektivtrafik. Ett led i detta var beslutet om ett nytt regelverk för kollektivtrafikresenärer som trädde i kraft den 1 april 2016. Tanken med det nya regelverket var att stärka resenärernas rättigheter; detta som en viktig del i att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken. Ett ökat resande med kollektivtrafik är inte minst en viktig komponent för att minska transportsektorns klimatpåverkan.

En del i nya regelverket från 2016 rör buss- och tågresor för linjer som är kortare än 15 mil. Där stipuleras trafikföretagen att ersätta resenärerna för kostnader att komma fram om operatören av en eller annan anledning misslyckas med att genomföra den resa som resenärerna har betalat för.  Resenärerna ersätts för de kostnader de har att komma till sin slutdestination inom ramen för vad som stipuleras i lagen. Men det behöver förtydligas att detta inte fråntar operatörernas ansvar att tillse att deras kunder kommer fram till slutstationen. 

Om en större buss eller ett tåg är tvunget att avbryta resan kan ett stort antal personer bli strandade. På mindre orter kan det vara helt omöjligt för den enskilde resenären att uppbåda ersättningstrafik. Operatörens ansvar har inte minskat med anledning av att Sverige har anammat EU:s regler vad gäller resenärernas rättigheter.

Svensk Kollektivtrafik har i nyhetsbrev visat att de tolkat lagen så att operatörerna inte längre behöver ansvara för att resenärerna kommer vidare vid trafikstörningar. Utan att de själva ska ansvara för att åberopa taxi eller privatbil. Detta kan te sig omöjligt på orter där taxiverksamheten inte är så frekvent. Och kommer i så fall definitivt inte att gynna att fler reser kollektivt.

Enligt min mening måste det även med det nya regelverket vara operatörernas ansvar att se till att resenärerna kommer fram till slutstationen för sin resa. Om detta är oklart så kan lagstiftningen behöva förtydligas.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: 

 

Är ministern beredd att ta något lagstiftningsinitiativ eller vidta någon annan generell åtgärd för att klargöra frågan om operatörernas ansvar enligt ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-11 Överlämnad: 2017-05-12 Anmäld: 2017-05-16 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga