Öppenhet och tydlighet inom polisen

Skriftlig fråga 2005/06:1535 av Olsson, Rolf (v)

Olsson, Rolf (v)

den 4 maj

Fråga 2005/06:1535 av Rolf Olsson (v) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Öppenhet och tydlighet inom polisen

Efter olika händelser där poliser och grupper av civila drabbat samman på gator och torg har det talats mycket om vikten av att polisen använder sig av rätt arbetsmetoder. Som ett led i att stärka rättssäkerheten för allmänheten har polisen bland annat börjat använda sig av tydligt numrerade hjälmar för att underlätta identifikation av enskilda poliser. Polisen har även börjat arbeta med mindre konfrontativa metoder än tidigare. Dessa steg har varit positiva.

I veckan ägde återigen gatufesten Reclaim the city rum. I samband med den förekom skadegörelse och sammandrabbningar mellan civila och polis. Vänsterpartiet och partiets ungdomsförbund tar självklart tydligt avstånd från de grupper som använder våld som arbetsmetod.

Dessa grupper ska dock inte mötas med metoder som är rättsosäkra, otydliga och kontraproduktiva. Enligt uppgifter i medierna förekom det under dagen att poliser klädde sig i civila kläder och maskerade sig för att smälta in. Dessa poliser brukade sedan våld mot civila. Detta är bekymmersamt eftersom en tydlighet i polisens agerande är viktigt i en demokratisk stat. Oavsett om det är möjligt att genomskåda förklädnaden eller inte bör det vara tydligt vem som är polis och därmed vem som har som yrke att upprätthålla ordning och i vissa situationer vara tillåten att bruka våld mot civila.

Min fråga till justitieminister Thomas Bodström är:

Avser ministern att vidta några åtgärder när det gäller polisens öppenhet och tydlighet gentemot allmänheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-05-04 Anmäld: 2006-05-05 Besvarad: 2006-05-11 Svar anmält: 2006-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-11)