Orättvisa villkor inom idrotten

Skriftlig fråga 2016/17:291 av Eva-Lena Jansson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Kvinnor och män har i dag olika förutsättningar för att utöva idrott. Det handlar dels om hur statens ekonomiska stöd fördelas, dels om hur kommunalt stöd fördelas. Förutsättningarna påverkas också av möjligheten till sponsorsintäkter för enskilda idrottsutövare och lag. I en rapport från Idrottsekonomiskt centrum framgår det att kvinnor får ta del av drygt 20 procent av idrottens totala resurser.

Målen för den statliga idrottspolitiken är att statsbidraget ska ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse och att ge flickor och pojkar, kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som underhållning.

Det framgår inte av målen för idrottspolitiken hur dessa mål ska ge rättvisa och jämställda möjligheter för kvinnor och män, flickor och pojkar i deras idrottsutövande.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att förutsättningarna för kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövande ska bli mer rättvisa och jämställda?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-08 Överlämnad: 2016-11-08 Anmäld: 2016-11-09 Svarsdatum: 2016-11-16 Sista svarsdatum: 2016-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga