Organiserad brottslighet

Skriftlig fråga 2016/17:1197 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den organiserade brottsligheten hittar hela tiden nya vägar för att finansiera sin verksamhet. I april 2016 slog polisen och Ekobrottsmyndigheten till mot trafikskolor i bland annat Karlstad och Karlskoga eftersom man misstänkte att de hade bedrivit oredovisad och otillåten verksamhet. Sådan verksamhet förekommer i hela landet och är ofta sammankopplad med annan grov brottslighet.

Jag har själv deltagit i ett möte med seriösa trafikskolor, vilket också uppmärksammades i Nya Wermlands-Tidningen (NWT), och det är en otäck bild som målas upp. Ungdomar som vill ta körkort lärs upp av obildade körskollärare och vid avhopp skräms de till tystnad. Agerandet från de otillåtna skolorna blir alltmer aggressivt mot de kunder som lämnar dem. Något som lett till att folk inte vågar träda fram och berätta. En utveckling vi inte kan tolerera. Vi politiker måste vara de tystas röster.

Regeringen presenterade 2015 sin plan mot den organiserade brottsligheten, och jag vet att Justitiedepartementet ständigt arbetar med frågan. Statsrådet har lagt många bra förslag och drivit de här frågorna på ett bra sätt. Men det vi ser är hur den organiserade brottsligheten genom bland annat trafikskolor agerar finansiärer till grövre brottslighet. Därför är det viktigt att vi inte bara höjer straffen utan också aktivt arbetar mot all illegal verksamhet. Genom ett effektivt och förebyggande arbete kan grövre kriminalitet förhindras.

Den svenska modellen är grunden för vår samhällsutveckling. Den behöver utvecklas för att skapa mer ordning och reda på arbetsmarknaden och i samhället. Bland annat behöver individens ansvar förtydligas. För alla har sitt ansvar, även vi konsumenter. Tillsammans med striktare regelverk måste vi alla vara förebilder genom att inte köpa för billiga tjänster och varor, något som i många fall är grunden för den organiserade brottsligheten.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att motverka illegal konkurrens och därmed förhindra organiserad brottslighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-04-04 Överlämnad: 2017-04-05 Anmäld: 2017-04-06 Sista svarsdatum: 2017-04-12 Svarsdatum: 2017-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga