Osmo Vallo-utredningen

Skriftlig fråga 2003/04:1317 av Einarsson, Mats (v)

Einarsson, Mats (v)

den 9 juni

Fråga 2003/04:1317

av Mats Einarsson (v) till justitieminister Thomas Bodström om Osmo Vallo-utredningen

För två år sedan presenterades Mats Svegfors utredning om turerna i Osmo Vallo-fallet. Hans kritik mot de ansvariga myndigheterna var minst sagt hård. Svegfors inte helt oväntade slutsats var att fallet utretts undermåligt just därför att det rörde sig om en missbrukares död. Han kritiserade polisen i Karlstad, den åklagare som fick hand om ärendet @ och inte minst riktade han skarp kritik mot Rättsmedicinalverket (RMV). I Vallo-ärendet uppmärksammades dock inte frågor om jäv, vilket enligt mitt förmenande är en brist.

I Amnestys årsrapport 2003 är Sverige ett av de 152 länder som kränkt de mänskliga rättigheterna. I handläggningen av fallet Osmo Vallo anser Amnesty att övriga 16 fall där personer avlidit under samma omständigheter borde ha undersökts. Man frågar sig om fallet var en engångsföreteelse eller en del i ett återkommande mönster.

Min fråga till justitieminister Thomas Bodström är:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att följa upp de frågor som Osmo Vallo-fallet fortfarande väcker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-09 Anmäld: 2004-06-14 Svar anmält: 2004-06-16 Besvarad: 2004-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-16)