översvämningar i södra Norrland

Skriftlig fråga 1999/2000:1259 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 28 juli

Fråga 1999/2000:1259

av Patrik Norinder (m) till miljöminister Kjell Larsson om översvämningar i södra Norrland

Södra Norrland drabbades veckorna 29 och 30 av översvämning. Vattenmängderna översteg tidigare mycket höga nivåer, och översvämningarna orsakade stora materiella skador för enskilda och olika offentliga verksamheter. Dessbättre har inga personskador rapporterats.

Genom statistik som förts sedan lång tid tillbaka vet vi att vi får höjda flöden ungefär vart tionde år och att det vart hundrade år inträffar en mer omfattande översvämning. Översvämningarna är ett resultat av en stor nederbörd men också i modern tid av vattenregleringarna. Ett sätt att lindra skadeverkningarna i framtiden kan vara att undersöka möjligheterna att utöka vattenregleringen av de älvar och strömmar som finns i södra Norrland. Det kan innebära en grundligare översyn och omprövning av gällande vattendomar samt eventuellt att pröva en utbyggnad av befintliga dammar. Det kan också innebära att uppföra nya flödesdammar för att kunna reglera vattenflödet och därmed förhindra kommande skador på egendom.

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta med anledning av vad som ovan anförts för att förebygga kommande översvämningar i södra Norrland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarad: 2000-08-17 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-17)