Översvämningsmygg

Skriftlig fråga 2012/13:283 av Andersson, Ulla (V)

Andersson, Ulla (V)

den 28 januari

Fråga

2012/13:283 Översvämningsmygg

av Ulla Andersson (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Under lång tid har översvämningsmygg påverkat människors och djurs hälsa och liv i delar av Gävleborgs och Uppsala län. Under lika lång tid har det varit en kamp att få en långsiktig lösning på problemet. Hittills har ettåriga anslag finansierat besprutning, anslag som ofta kommit efter en lång process och inneburit stor osäkerhet. Anslagen har ofta inte heller täckt de kostnader som egentligen finns. De områden som har besprutats har därför fått minskas ned, och ibland har även antalet gånger fått minskas.

Jag vill mot denna bakgrund fråga miljöministern:

På vilket sätt kommer frågan att hanteras i år och de närmaste åren – kan de boende räkna med att miljöministern ser till att regeringen fortsätter att finansiera myggbekämpningen och att det blir en mer långsiktig lösning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-01-28 Anmäld: 2013-01-29 Besvarad: 2013-02-13 Svar anmält: 2013-02-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-13)