Översyn av lagstiftningen för att förhindra kommunal skatteplanering

Skriftlig fråga 2018/19:645 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Gävleborg har flera kommuner använt sig av skatteplanering de senaste åren vid försäljning av allmännyttan. Nu är det återigen dags. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Sandvikens kommun har bildat ett dotterbolag enbart för att föra över fastigheterna som ska säljas dit och på så sätt undkomma skatt. Dotterbolaget säljs sedan. På så vis undkommer man skatt på vinsten av försäljningen av själva fastigheterna, och stämpelskatten minimeras. Finanschefen i bolaget är tydlig med att skatten är en kostnad för bolaget, vi tjänar hyresgästerna bäst om vi kan använda pengarna till annat, till exempel att rusta bostäder. Nyligen gjordes en lagändring för att förhindra så kallade kattrumpor, men tydligen var inte lagändringen tillräcklig. Kommuner bör inte ägna sig åt avancerad skatteplanering.

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson blir därför följande:

 

Avser ministern att genomföra en ny översyn av lagstiftningen för att förhindra sådana här upplägg i framtiden?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-05-13 Överlämnad: 2019-05-14 Återtagen: 2019-05-15 Anmäld: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-22