Penningtvätt

Skriftlig fråga 2014/15:548 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Enligt Finansinspektionen tvättas kriminellas pengar motsvarande 100 miljarder kronor rena i det svenska banksystemet varje år. Pengar som kan härröra från exempelvis knarkhandel eller prostitution och pengar för att finansiera terrorism. Att svenska banker på detta sätt hjälper den grova organiserade brottsligheten att göra deras pengar legala strider mot svensk lagstiftning.

Nordea har under flera år struntat i penningtvättslagstiftningen och får nu betala en straffavgift på 50 miljoner kronor. Finansinspektionen har möjlighet att dra in en banks bankoktroj om en bank inte följer eller grovt åsidosätter gällande lagstiftning. Enligt min mening borde detta givetvis göras när en bank inte följer gällande lag vad gäller penningtvätt. Uppenbarligen är lagstiftningen inte tillräckligt tydlig så att Finansinspektionen kan vidta denna åtgärd när en bank struntar i penningtvättslagstiftningen. Jag anser att regeringen bör agera för att tydliggöra för Finansinspektionen, genom lag eller på annat sätt, att en förutsättning för en bank att bedriva verksamhet i Sverige är att man följer gällande lagar och om så inte sker ska tillståndet dras in.

Min fråga till statsrådet Per Bolund är:

 

På vilket sätt avser statsrådet och regeringen att agera?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-20 Överlämnad: 2015-05-20 Anmäld: 2015-05-21 Svarsdatum: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga