Personer som hotar Sveriges säkerhet

Skriftlig fråga 2019/20:310 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

De senaste dagarna har vi tagit del av hur personer som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet och som regeringen beslutat ska utvisas ändå har släppts fria eftersom de inte har kunnat utvisas på grund av verkställighetshinder. Det handlar enligt Säkerhetspolisen om personer som bidrar till islamistisk radikalisering. Ytterligare en person som dömts för terrorfinansiering har dessutom i samma skede släppts ur förvar sedan verkställighetshinder konstaterats.

Många har på goda grunder reagerat mot detta. Människor som myndigheter har beslutat ska utvisas för att de utgör ett hot mot Sverige eller har begått allvarliga brott ska inte, oavsett om de kan utvisas eller inte, släppas ut i samhället. I ett land med så många regleringar i så många andra avseenden råder i det närmaste en fullständig brist på kontroll när det kommer till det allra viktigaste: vår säkerhet och skyddet mot radikalisering och terrorism.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta, här och nu, för att personer som ska utvisas för att de utgör ett hot mot Sverige eller har begått allvarliga brott inte ska gå fria på våra gator?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-05 Överlämnad: 2019-11-06 Anmäld: 2019-11-07 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga