Polisens insatser mot organiserad brottslighet

Skriftlig fråga 2013/14:292 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 20 december

Fråga

2013/14:292 Polisens insatser mot organiserad brottslighet

av Eva-Lena Jansson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den grova organiserade brottsligheten har fått fäste i Sverige, och den utvecklingen skapar en otrygghet i samhället som vi inte tidigare haft. På flera platser i landet sker det nu en maktkamp om narkotikahandeln och annan grov brottslighet. I Örebro och Kumla har det skett skottlossning och gänguppgörelser som skapar oro och frustration bland medborgare. Kampen mot denna typ av brottslighet måste prioriteras. Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten behöver förstärkas centralt i form av en nationell spjutspetsorganisation. För detta ändamål har Socialdemokraterna anslagit 50 miljoner kronor extra till polisen i budgeten jämfört med regeringen. Tillskottet var tänkt att användas för att skapa fler tjänster vid Rikskriminalpolisen med specialistkompetens om den grova organiserade brottsligheten. Nyligen avslogs Socialdemokraternas budget vilket innebär att denna satsning uteblir.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är följande:

Avser justitieministern och regeringen att vidta några åtgärder med anledning av den senaste tidens allvarliga händelser i Örebro och Kumla?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-02 Svar anmält: 2014-01-13 Anmäld: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-02)