polisens möjlighet att förfölja lagöverträdare

Skriftlig fråga 2004/05:877 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 4 februari

Fråga 2004/05:877

av Hans Hoff (s) till justitieminister Thomas Bodström om polisens möjlighet att förfölja lagöverträdare

Enligt lagen får det inte förekomma att polisen förföljer någon enbart av det skälet att han inte har stannat på polismans tecken eller att han kan misstänkas ha gjort sig skyldig till en överträdelse av trafikförfattningarna som inte kan föranleda annat än bötesstraff. Det krävs att den flyende genom visad brottslighet eller av annan anledning är att anse som farlig för andra människors liv eller hälsa.

Polisen får alltså inte åka efter någon som kört emot polismans tecken vid exempelvis nykterhetskontroll eller som kört mot rött eller gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse, om det inte samtidigt finns misstanke om grövre brott. Det betyder i praktiken att polisen inte har några möjligheter att stoppa trafikanter som väljer att åka ifrån platsen i stället för att stanna när de begått en trafikförseelse och ertappas.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ge polisen möjligheter att förfölja och stoppa trafikanter som inte stannar på polismans tecken?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-02-04 Anmäld: 2005-02-08 Besvarad: 2005-02-10 Svar anmält: 2005-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-10)