Polisens nya fördelningsmodell

Skriftlig fråga 2011/12:173 av Olsson, Lena (V)

Olsson, Lena (V)

den 24 november

Fråga

2011/12:173 Polisens nya fördelningsmodell

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Rikspolisstyrelsen har antagit en ny fördelningsmodell av resurser till landets polismyndigheter. Beklagligt är att denna modell i stort missgynnar landsbygden, det vill säga de polisdistrikt som ligger utanför storstäderna och de regionala huvudorterna. Dalarna och Blekinge är de stora förlorarna i den modell som nu ska gälla för 2012.

Att Polismyndigheten i Dalarna ska spara 30 miljoner kronor innebär enligt uppgift en neddragning med 15 polistjänster. Dalarna är som bekant ett turism- och besöksnäringslän av stora mått. Turismen är också viktig för länets framtida tillväxt. Detta betyder att service av alla olika slag måste finnas för länets befolkning, men även för dem som besöker länet. I den nya modellen missgynnas lands- och glesbygd till förmån för storstadsregionerna.

Modellen grundar sig på befolkningsantal relaterat till hur stort antal brott som begås i länet. Det finns dock ingen faktor som tar hänsyn till besöksnäringens omfattning, vilket är anmärkningsvärt. Dalarna med flera län har stor turism- och besöksnäring även i landsbygdskommuner och där behövs en fungerande polisverksamhet.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till justitieminister Beatrice Ask:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att polismyndigheter med omfattande turism och landsbygd ska ha god tillgång till en fungerande polisverksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-24 Anmäld: 2011-11-24 Besvarad: 2011-11-30 Svar anmält: 2011-11-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-30)