Polisens organisation

Skriftlig fråga 2015/16:1325 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Polisens stora omorganisation, som trädde i kraft den 1 januari 2015, har inte fått avsedd effekt i Halland. Tanken med omorganisationen var att ”komma närmare medborgarna”. Så blev det inte. Tvärtom. Omorganisationen har inneburit att polisen i Halland blev en del av Polisregion Väst, tillsammans med Västra Götaland. Den oro som fanns att sammanslagningen skulle utarma polisnärvaron och engagemanget i det förebyggande arbetet i Halland har tyvärr besannats. Alltmer har centraliserats till ledningscentralen i Göteborg. Konsekvensen av detta är att hallänningar kan få sitta i tre timmar i telefonkö när de ringer till polisen. När de väl kommer fram får de beskedet att deras fall inte prioriteras. I flera fall har anmälningarna varit prioritering 3, där polisen i Halland tidigare agerade. Den stora satsningen på områdespoliser, där tanken var att polisen skulle vara mer närvarande i utsatta områden, har i stort sett helt uteblivit i Halland.

Detta ger sammantaget en helhetsbild av att centraliseringen har inneburit stora försämringar för invånarna i Halland. Polisledningen framför nu att man med tiden ska komma till rätta med bristerna. Självklart borde dessa brister aldrig ha uppstått. När de uppdagades borde de givetvis ha åtgärdats omedelbart. Kommer man inte till rätta med detta bör Halland återigen bli en egen polismyndighet. Ytterst handlar detta om hallänningarnas tilltro till rättssystemet, som i dag är rubbad. 

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman är:

 

Avser statsrådet att agera för att komma till rätta med problemen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-07 Överlämnad: 2016-06-08 Anmäld: 2016-06-09 Svarsdatum: 2016-06-15 Sista svarsdatum: 2016-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga