Polisutbildningens attraktivitet

Skriftlig fråga 2021/22:464 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Sedan svensk polis omorganiserades från 21 lokala polismyndigheterna och en rikspolisstyrelse till en samlad myndighet har den lokala närvaron av poliser minskat. 2010 fanns det omkring 10 250 poliser i yttre tjänst, motsvarande varannan anställd polis, eller 109 per 100 000 invånare. Denna siffra har sedan sjunkit till strax över 9 000 poliser i yttre tjänst, samtidigt som befolkningen har ökat. Detta motsvarar 88 poliser i yttre tjänst per 100 000 invånare.

Nu kommer också alarmerande rapporter om att nästan hälften av studieplatserna till landets olika polisutbildningar – som börjar i januari – står tomma. Staten, det vill säga regeringen, håller alltså på att misslyckas med sitt mål om en ökad polisiär närvaro i samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka skäl ser ministern till att studieplatserna på polisutbildningen står tomma, och avser ministern agera för att vända denna trend och öka polisutbildningens attraktivitet?​

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-02 Överlämnad: 2021-12-03 Anmäld: 2021-12-07 Svarsdatum: 2021-12-15 Sista svarsdatum: 2021-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga