Problemen med oseriösa så kallade asfaltläggare

Skriftlig fråga 2014/15:471 av Pia Hallström (M)

Pia Hallström (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa om oseriösa så kallade asfaltläggare som kommer till Sverige för att knacka dörr och erbjuda sina tjänster under vår och sommar. Detta är ett problem som återkommer år efter år. 

Det finns uppgifter om att arbetarna uppträtt hotfullt och påstridigt. Det finns också de som försvunnit efter att de fått förskottsbetalning. En del kunder har utsatts för utpressning eller hot om de inte betalat fakturorna trots att arbetet varit undermåligt eller inte ens varit slutfört. Det finns även uppgifter om att de så kallade asfaltläggarna river väggar och tak utan att det skett någon överenskommelse om det. Många äldre personer drabbas av detta.

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga: Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att stoppa problemen med de så kallade asfaltläggarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-28 Överlämnad: 2015-04-29 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-06 Sista svarsdatum: 2015-05-06
Svar på skriftlig fråga