Problemen på Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Skriftlig fråga 2019/20:178 av Magnus Persson (SD)

Magnus Persson (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Det har kommit in rapporter om stora brister i arbetsmiljön på både Arbetsmiljöverket och den nya statliga myndigheten för arbetsmiljökunskap. Det handlar om mörkade anmälningar men även om allvarliga incidenter av annan karaktär. Detta är extra allvarsamt då detta ska vara de myndigheter som ska gå i täten för en sund och bra arbetsmiljö då det är vad deras uppdrag handlar om.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Hur tänker ministern komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som nu uppdagats i de berörda myndigheterna, och vilka åtgärder kommer regeringen att vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-14 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga