Progressiv avskrivning

Skriftlig fråga 2013/14:657 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Stefan Attefall (KD)

 

Bokföringsnämnden har nyligen meddelat att det inte längre är tillåtet för bostadsrättsföreningar att använda sig av så kallad progressiv avskrivning.

Progressiv avskrivning innebär att man gör låga avskrivningar i början av en fastighets livslängd för att därefter öka dem. Många byggbolag använder progressiv avskrivning för nybildade bostadsrättsföreningar i syfte att kunna hålla nere månadsavgiften och därmed höja priset på bostadsrätten. Att skjuta bostadsrättsföreningars kostnader på framtiden på det här sättet ger inte någon rättvisande och tydlig bild av en bostadsrättsförenings kostnader. Det är därför rimligt att linjär avskrivning är norm.

Däremot måste man ha respekt för att Bokföringsnämndens beslut innebär ändrade ekonomiska förutsättningar för de många människor som har köpt en bostadsrätt och planerat sin privatekonomi efter det. Föreningar och enskilda kommer troligtvis att få kostnadsökningar och i vissa fall ekonomiska problem.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Stefan Attefall:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att underlätta för de bostadsrättsföreningar som i ett övergångsskede kommer att drabbas av Bokföringsnämndens beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-03 Överlämnad: 2014-06-03 Anmäld: 2014-06-04 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga