Provtagning av hjortdjur

Skriftlig fråga 2019/20:38 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Fall av avmagringssjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) har nu hittats på två olika platser i Sverige oberoende av varandra. Sjukdomen påvisades för några år sedan hos vildrenar i Norge, och Sverige satte då igång med en omfattande provtagning för att säkerställa att smittan inte spridits till Sverige.

De fall med två älgar som nu påträffats med smittan i Sverige skiljer sig från de med vildrenarna i Norge genom att bara hjärnan smittats och inte lymfkörteln.

Risken för ytterligare smitta i Sverige får ses som sannolik, och det krävs ytterligare provtagning av djur för att hitta smitta och mönster för spridning.

I dag skickas påträffade avlidna djur in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) på frivillig basis men antalet djur är för få.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Hur avser statsrådet att arbeta för att fler hjortdjur skickas in för provtagning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Överlämnad: 2019-09-23 Anmäld: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga