PTS upphandling av förmedlingstjänsten bildtelefoni

Skriftlig fråga 2014/15:633 av Eva-Lena Jansson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Tjänsten bildtelefoni riktar sig till personer som är döva, dövblinda, hörselskadade eller personer med språkstörning och som använder svenskt teckenspråk i sin kommunikation samt till alla som är i kontakt med personer som har dessa funktionshinder. Detta är en viktig samhällstjänst som gör det möjligt för teckenspråkiga att kunna kommunicera med icke teckenspråkiga i sin vardag, exempelvis när man handlar.

I dag tillhandahålls tjänsten av Örebro Tolkcentral och Region Örebro län, men dessa är förhindrade att delta i den upphandling som PTS, Post- och telestyrelsen, har initierat. Risken är uppenbar att denna viktiga samhällstjänst försämras när den aktör som utvecklat tjänsten inte tillåtits delta i upphandlingen. Just nu pågår en tolktjänstutredning som bland annat ser över huvudmannaskapet för tjänsten. Ett förslag som diskuterats är att flytta ansvaret från PTS till SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Min fråga till statsrådet Mehmet Kaplan är följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att förmedlingstjänsten bildtelefoni fortsättningsvis håller samma tillgänglighet och kvalitet som ges i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-05 Överlämnad: 2015-06-05 Anmäld: 2015-06-08 Svarsdatum: 2015-06-17 Sista svarsdatum: 2015-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.