punktskatt på bränsle

Skriftlig fråga 2003/04:892 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)

den 11 mars

Fråga 2003/04:892

av Patrik Norinder (m) till finansminister Bosse Ringholm om punktskatt på bränsle

Punktskatt utgår inte enligt lag (1994:1776) om skatt på energi 2 kap. 2 § 3 på bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter.

Lagstiftningen har fått en del oönskade konsekvenser för miljön. Genom att förpackningar om högst en liter är skattebefriade från energiskatt och koldioxidskatt kommer konsumtionen att styras mot denna typ av förpackning. Detta innebär att enlitersförpackningar kommer att dominera utbudet på marknaden. Dessa är mer energikrävande vid såväl tillverkning som transporter. Eftersom skatterna är motiverade av miljöskäl blir denna miljöskatt kontraproduktiv för miljön.

Konsumenter efterfrågar i dag något större förpackningar som även ska vara hanterbara. Detta innebär att förpackningar för bränsle upp till fem liter borde vara skattebefriade av miljöskäl.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att miljöanpassa lagstiftningen för förpackningar av bränsle?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-11 Anmäld: 2004-03-11 Besvarad: 2004-03-17 Svar anmält: 2004-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-17)