Räddningsverkets kapacitet för minröjning

Skriftlig fråga 1998/99:392 av Näslund, Ingrid (kd)

Näslund, Ingrid (kd)
Fråga 1998/99:392 av Ingrid Näslund (kd) till försvarsministern om Räddningsverkets kapacitet för minröjning

den 22 februari

 

Den 28 januari 1999 hemställde Räddningsverket till regeringen om att få omfördela 10 miljoner kronor från medel som står till regeringens förfogande under anslaget B 3 (anslagspost 9) till anslaget C 5.

Räddningsverket vill använda pengarna till att öka sina resurser att bygga upp en kapacitet för civil humanitär minröjning

Flera av de åtgärder som Räddningsverket vill genomföra underlättas om verket kan få ett relativt snabbt besked om att regeringen ställer sig positiv till hemställan.

Jag vill fråga försvarsminister Björn von Sydow:

 

Avser försvarsministern att vidta någon åtgärd som möjliggör för Räddningsverket att så snart som möjligt kunna utöka sin minröjningskapacitet i enlighet med sin hemställan till regeringen?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-02-22 Anmäld: 1999-03-02 Besvarad: 1999-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga