Rakel 2.0

Skriftlig fråga 2018/19:786 av Lars Püss (M)

Lars Püss (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I en skriftlig fråga (2018/19:118) ställde jag en fråga om statusen på Rakel 2.0.

Den 12 februari 2019 svarade ministern enligt följande: Regeringen har även aviserat att den kommer att återkomma i frågan och min ambition är att så ska ske så snart det är möjligt. Sedan dess har det gått fyra månader.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Vad har hänt med Rakel 2.0 sedan den 12 februari 2019?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-14 Överlämnad: 2019-06-17 Anmäld: 2019-06-18 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga