Ratificering av CEPA

Skriftlig fråga 2018/19:2 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 24 november 2017 slöts ett avtal, CEPA (The Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and Armenia), mellan EU och Armenien. 

Det nya avtalets tillämpningsområde är omfattande och täcker ekonomiska, handelspolitiska, sektorsövergripande och även politiska frågor.

Eftersom avtalet är ett så kallat blandat avtal krävs att även EU:s medlemsstater för egen del måste underteckna samt godkänna eller ratificera avtalet.

Då undertecknad i maj 2018 besökte Armenien i egenskap av talman restes frågor om Sveriges ratificering av avtalet. Efter hemkomsten undersöktes var i ratificeringsprocessen avtalet befinner sig, men inga svar kunde ges. Inte heller vid utrikesutskottets sammanträde den 11 oktober kunde kabinettssekreterare Annika Söder svara på frågor om ratificeringsprocessen.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

 

Var i ratificeringsprocessen befinner sig CEPA och när väntas riksdagen få ärendet på sitt bord?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-10-24 Överlämnad: 2018-10-25 Sista svarsdatum: 2018-10-31 Anmäld: 2018-11-06 Inte besvarad: 2018-11-12
Svar på skriftlig fråga