Rätt till fortsatt ersättning

Skriftlig fråga 2016/17:1553 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

När en sjukskriven arbetstagare har varit sjukskriven i 180 dagar ska dennes rätt till fortsatt ersättning omprövas av Försäkringskassan. Detta görs i enlighet med rehabiliteringskedjan, och omprövningen ska utgå från den försäkrades arbetsförmåga. I praktiken innebär detta att den försäkrades förutsättningar prövas mot en arbetsmarknad som i realiteten inte finns. Försäkringskassans ansvar är att utreda arbetsförmågan, men det som i verkligheten utreds är de medicinska förutsättningarna för arbete. Detta innebär att Försäkringskassan helt enkelt överprövar läkarnas medicinska bedömningar. Frågan prövades i Högsta förvaltningsdomstolen 2008 (RÅ 2008 ref. 15). Där klargör domstolen hur begreppet normalt förekommande arbete ska tillämpas av Försäkringskassan. I dagsläget tillämpar dock inte Försäkringskassan det som domstolen har beslutat. 

Min fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är:

 

Är ministern beredd att vidta några åtgärder, t.ex. lagstiftning, för att de riktlinjer som har slagits fast i rättspraxis ska få genomslagskraft i Försäkringskassans tillämpning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-06-07 Överlämnad: 2017-06-08 Anmäld: 2017-06-09 Sista svarsdatum: 2017-06-14 Svarsdatum: 2017-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga