Rätt till hemtjänst under pandemin

Skriftlig fråga 2019/20:1293 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Falkenbergs kommun beslutade inför påsken att inte ge hemhjälp till personer som inte är bosatta i kommunen. Omkring 40 personer som är boende i andra kommuner och behöver hemtjänst när de bor i sina sommarstugor i Falkenberg har rätt till hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

Kommunens beslut grundades på den mycket stora sjukfrånvaron bland hemtjänstpersonal, vilket i praktiken omöjliggjorde för kommunen att kunna uppfylla kravet i lagen. Orsaken till situationen med väldigt höga sjukskrivningar är att personalen nu gör allt för att minimera risken för smittspridning och verkligen skydda de äldre från att smittas av covid-19 genom att vara hemma vid minsta symtom.

Förvaltningsrätten i Göteborg har nu konstaterat att kommunen enligt lag gjort fel och även i den nu extrema situationen har en skyldighet att erbjuda hemtjänst till boende från andra kommuner. Detta berör ett sextiotal kommuner som är i samma situation som Falkenberg. För Falkenbergs kommun handlar det primärt om att de inte har tillgänglig personal med kunskaper för att utföra arbetet med en god och riskfri omsorg men också om att minska riskerna för smittspridning bland de äldre, som vi ska göra allt för att skydda från smitta. Folkhälsomyndigheten avråder från resor inom landet och en central del av Sveriges strategi för att hantera pandemin är att just att skydda de äldre, inte minst de äldre som är i behov av omsorg.

Lagstiftningen är tydlig men inte på något vis anpassad efter att bekämpa en pandemi. Riksdagen har beslutat om ett bemyndigande till regeringen att inom grundlagens ramar ge rätt att meddela vissa offentligrättsliga föreskrifter om särskilda åtgärder med anledning av det virus som orsakar covid-19. Regeringen ska få meddela särskilda föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, om det av smittskyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19. Jag anser att den situation som ett sextiotal kommuner de kommande månaderna kommer att befinna sig i motiverar att regeringen genom särskild föreskrift temporärt beslutar om kommuners rätt att neka hemtjänst för boende i andra kommuner.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern och regeringen att, för att minska smittspridning av covid-19, genom förordning temporärt begränsa enskildas rätt till hemtjänst i andra kommuner än hemkommunen. 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-05 Överlämnad: 2020-05-06 Anmäld: 2020-05-07 Svarsdatum: 2020-05-13 Sista svarsdatum: 2020-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga