Rätt till vård för barn som är födda genom internationella surrogatarrangemang

Skriftlig fråga 2018/19:766 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

År 2018 föddes fler barn genom internationella surrogatarrangemang till svenska föräldrar än det kom barn till Sverige genom internationella adoptioner. Men lagstiftningen ligger efter för barn som är födda via surrogatarrangemang. Barnen omfattas inte av svensk vård förrän man fysiskt har gjort en flyttanmälan på plats hos Skatteverket och prövningen har godkänts. Barn är egna rättighetsbärare och ska aldrig behöva drabbas enkom för det sätt på vilket de kommit till världen.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad gör ministern och regeringen för att säkra att barn som fötts via internationella surrogatarrangemang får rätt till vård direkt från det att de föds?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-13 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga