REDD-finansiering i Köpenhamn

Skriftlig fråga 2009/10:295 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Johansson, Jan Emanuel (s)

den 4 december

Fråga

2009/10:295 REDD-finansiering i Köpenhamn

av Jan Emanuel Johansson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

EU och ordförandeskapet har sagt att avskogningens bidrag till utsläppen av växthusgaser i tropikerna och den mekanism, REDD, som föreslagits för att motverka avskogning och utarmning av skogsekosystemen kommer att vara en nyckelfråga i Köpenhamn. Många anser dessutom att detta är ett område där det finns utsikter att nå en konkret överenskommelse. En internationell arbetsgrupp har tagit fram en rapport om hur mycket finansiering som behövs fram till 2013, alltså innan ett nytt avtal träder i kraft, för att bygga upp trovärdiga och effektiva REDD-program och internationella strukturer till stöd för dessa (Report of the Informal Working Group on Interim Finance for REDD+ (IWG-IFR)). Andra europeiska länder har redan avsatt betydande summor för interimsfinansiering av REDD (Norge, Finland, Danmark, Storbritannien).

Min fråga till miljöministern är hur mycket, enligt hans avsikter, Sverige kommer att bidra med till en "fast-track" för REDD-finansiering i Köpenhamn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-04 Anmäld: 2009-12-04 Besvarad: 2009-12-09 Svar anmält: 2009-12-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-09)