Regelverket för utländska körkort

Skriftlig fråga 2019/20:2001 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I veckan blev jag kontaktad av paret Fatima och Lars Wennerström. Fatima har varit folkbokförd i Sverige i över ett år men har körkort från utlandet vilket innebär att hon inte är betrodd att köra bil i landet innan hon tar svenskt körkort. Fatima hade möjlighet att köra bil i Sverige i sex månader genom turistvisum före folkbokföringen och har även kört bil i över 37 år i Brasilien. Situationen har skapat en oro för paret, som ställer sig fundersamma kring regelverket.

Efter ett år som folkbokförd i Sverige med ett körkort utanför EES-länderna måste körkortet tas om. Det innebär ytterligare hinder till etablering på arbetsmarknaden för dem som invandrar till vårt land med ett befintligt körkort.

Fördelarna med att ha ett körkort är åtskilliga. Ett svenskt körkort innebär ett ökat oberoende och en bättre ställning på arbetsmarknaden. Många jobb har i dag bilkörkort som ett uttalat krav, och körkortet är en betydande förutsättning för att snabbt komma in på svensk arbetsmarknad. För många kan körkort vara en biljett till det första jobbet.

Vi kan såklart inte tumma på trafiksäkerheten. I många länder är reglerna för ett körkort annorlunda och det ska vi vara medvetna om. För att få in fler människor i vårt samhälle behöver vi dock förenkla integrationen och etableringen. Att se över systemet för körkort från utlandet kan vara ett steg i rätt riktning.

Med anledning av ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att se över regelverket i syfte att förenkla valideringen av körkort från utlandet till svenska körkort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-20 Överlämnad: 2020-08-20 Anmäld: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-03 Sista svarsdatum: 2020-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga