Regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser

Skriftlig fråga 2012/13:101 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 8 november

Fråga

2012/13:101 Regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Generallöjtnant Lars-Erik Wahlgren tilldelades 1993 regeringens belöningsmedalj Illis quorum för sina insatser i FN:s fredsbevarande operationer, som varit till stor heder för Sverige. Sedan dess har ingen tilldelats en medalj av regeringen för gärningar i internationella militära insatser.

Riksdagen beslöt i juni 2010 om instiftandet av Regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att Regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser ska kunna delas ut för första gången den 29 maj 2013?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-08 Anmäld: 2012-11-09 Besvarad: 2012-11-14 Svar anmält: 2012-11-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-14)