Regeringens engagemang för Fikru Maru

Skriftlig fråga 2016/17:1852 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Fikru Maru har suttit fängslad i Etiopien sedan våren 2013, på oklara grunder anklagad för mutbrott. Turerna kring hans fall har varit många. I maj 2017 friades han från de ursprungliga anklagelserna men hålls kvar i fängelse anklagad för terrorism då han påstås ha legat bakom ett upplopp i Kilintofängelset.

Huvudförhandlingen i terrorrättegången mot Fikru Maru inleddes i maj. Under två veckor vittnade 6 av de omkring 80 personer som är kallade att vittna. Nu har rättegången skjutits upp till januari 2018.

Fikru Maru har lidit av flera allvarliga hälsoproblem under sin tid i fängelset och hans situation är helt orimlig. Han har nu suttit fängslad i över fyra år. När rättegången väntas återupptas har det gått nästan fem år.

Allt som någonsin kan göras måste nu göras. Hanteringen av Fikru Maru är omänsklig. Den svenska regeringens agerande för att få Fikru Maru frisläppt har inte gett några resultat. Det har lyfts krav på ministern att besöka Fikru Maru i fängelset för att öka pressen på regimen i landet och för att på så sätt få honom fri. Något besök har ännu inte gjorts, med hänvisning till att det skulle kunna försvåra situationen. Vi kan dock konstatera att den nuvarande strategin hittills inte varit framgångsrik.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Avser ministern, till följd av att rättegången återigen blivit försenad, att vidta några ytterligare åtgärder för att få Fikru Maru frisläppt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-29 Överlämnad: 2017-08-29 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-12 Sista svarsdatum: 2017-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga