Regeringens hantering av vårdmomsen

Skriftlig fråga 2019/20:517 av Niklas Wykman (M)

Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Att uthyrning av vårdpersonal har blivit momspliktigt på grund av ett nytt prejudikat har inneburit en omfattande ny kostnad för aktörer inom vår hälso- och sjukvård som slår hårt mot tillgänglighet och mot förutsättningarna att rekrytera vårdpersonal. På liknande sätt påverkas i dag privata aktörer som exempelvis tillhandahåller ambulansflyg ekonomiskt, både på kort och på lång sikt.

I budgetpropositionen för år 2020 anger regeringen att den skyndsamt ska tillsätta en utredning för att se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning gällande vårdmomsen som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer. Om sådana förutsättningar föreligger så ska förslag lämnas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Är det ministerns intention att en kommande utredning ska ligga till grund för ett förslag där den moms som lagts på vårdtjänster försvinner, och ska utredningen även hantera angränsade momsfrågor såsom moms på ambulansflyg?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-29 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11
Svar på skriftlig fråga