Regeringens inställning till illegal nedladdning

Skriftlig fråga 2017/18:1022 av Cecilia Magnusson (M)

Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Tisdagen den 6 februari skrev Miljöpartiets Niclas Malmberg på Twitter att ”MP vill inte se skärpta straff för nedladdning”. Malmberg har förvisso friheten att uttrycka sin egen mening, men att han uttalar att det är Miljöpartiets mening att inte skärpa straffen för illegal nedladdning väcker frågor, då Miljöpartiet ingår i en koalitionsregering. Är detta även regeringens agenda?

I juni 2015 klubbade riksdagen regeringens filmproposition där vi på sju punkter gav regeringen tillrättavisningar. Jag har vid flera tillfällen lyft dessa i debatter med kultur– och demokratiministern.

En av dessa punkter handlar om att regeringen skyndsamt bör ta fram förslag för det fortsatta arbetet med att beivra illegal spridning av film. Kultur- och demokratiministerns arbete har fram till nu lett till rundabordssamtal med branschens parter, vilket har resulterat i bland annat en uppförandekod och att regeringen har avsatt pengar till Vinnova och Patent- och registreringsverket.

Ett flertal av branschens parter har i brev till kultur– och demokratiministern uttryckt sin mening om att inte utesluta lagstiftning. När nu Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson i riksdagen gör detta uttalande kring eventuella lagskärpningar undrar jag hur detta stämmer överens med regeringens samt kultur– och demokratiministerns syn på frågan och hur hon tycker att det överensstämmer med det tillkännagivande som regeringen enligt min mening har en del kvar att leverera på.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur– och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att föreslå skärpta straff för illegal nedladdning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-13 Överlämnad: 2018-03-14 Anmäld: 2018-03-15 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga