Regeringens regelverk för arvoden i statliga bolag

Skriftlig fråga 2012/13:687 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 5 augusti

Fråga

2012/13:687 Regeringens regelverk för arvoden i statliga bolag

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Enligt regeringens regler för arvoden i statliga bolag har personer anställda på Regeringskansliet inte rätt till arvode om de innehar ett styrelseuppdrag. Trots dessa regler har en granskning gjord av SVT visat att ordföranden för SJ haft både lön och arvode från staten. Efter en egen utredning har regeringen beslutat att SJ:s ordförande ska få behålla den dubbla ersättningen trots brott mot regelverket, då SJ:s bolagsstämma fattat ett felaktigt beslut. Men om man läser protokollet från bolagsstämman 2012 framgår det av beslutet gällande arvode att något sådant inte utgår till den som är anställd i Regeringskansliet.

Det torde vara uppenbart av detta protokoll att det felaktigt utbetalda arvodet därmed bör betalas tillbaka till staten.

Min fråga till statsrådet Norman är följande:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att felaktigt utbetalda arvoden betalas tillbaka till staten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-05 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-19 Svar anmält: 2013-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-19)