regler för uppehållstillstånd för trafficking-offer

Skriftlig fråga 2004/05:1681 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 23 maj

Fråga 2004/05:1681

av Cecilia Magnusson (m) till statsrådet Barbro Holmberg om regler för uppehållstillstånd för trafficking-offer

I går dömdes, av Borås tingsrätt, två män för brottet människohandel, begångna mot en 17-årig flicka från Kosovo. Flickan har hjälpt polisen i utredningen och i rättegången. Hon bor skyddat på grund av risken för hennes liv och hälsa. Just nu har hon tillfälligt uppehållstillstånd, som snart går ut. Hon har små möjligheter att återvända till sitt hemland då hot mot både henne och hennes familj förekommit. Dessutom har man en helt annan inställning till brott av detta slag i hennes hemland.

Detta exempel vill jag belysa eftersom det visar hur den nuvarande lagstiftningen fungerar.

Jag anser att om en svensk domstol konstaterat att man blivit offer för människohandel ska man bli bedömd efter andra krav vid ansökan om permanent uppehållstillstånd. Ett offer för människohandel bör få permanent uppehållstillstånd i Sverige om de önskar det. Den nuvarande inställningen från regeringens sida är att människor som utsatts för sexslaveri ska bedömas efter samma krav som de som frivilligt sökt sig till Sverige för att få uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl.

Frågan till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att offer för människohandel som söker permanent uppehållstillstånd i Sverige ska kunna få det på andra kriterier än de allmänna humanitära skälen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-23 Anmäld: 2005-05-24 Besvarad: 2005-05-31 Svar anmält: 2005-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-31)