Regler för utfärdande av slutbetyg

Skriftlig fråga 2013/14:356 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 24 januari

Fråga

2013/14:356 Regler för utfärdande av slutbetyg

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Jag får mycket synpunkter på att regeringens förändringar i utfärdandet av slutbetyg inom vuxenutbildningen kommer att stänga dörrar för många människor.

Den 30 juni 2015 är sista dagen för utfärdande av slutbetyg. Många studie- och yrkesvägledare vittnar nu om att många, framför allt ungdomar, inom vuxenutbildningen inte hinner klart sina studier inom den tidsramen, och konsekvensen kommer då att bli att de tvingas läsa om många studietimmar som de redan läst, något som kan leda till att de inte bryr sig om att läsa alls och alltså missar chanser i livet. Framför allt kan detta drabba dem som kommer till vuxenutbildningen med ett samlat betygsdokument.

Den snäva tidsramen ställer till det för dem som läser på deltid av olika anledningar; en sådan är till exempel sjukdom som gör att man inte kan läsa på 100 procent.

De senaste åren visar siffror från Skolverket att ca 70 procent av eleverna gått ut med slutbetyg från gymnasiet. Av de 30 procent som alltså inte gjort det är det många som påbörjat olika utbildningar och hoppat av och börjat någon annan och alltså har med sig ett lapptäcke av genomförda kurser.

Avser statsrådet att arbeta för att skjuta fram alternativt ta bort sista datum för utfärdande av slutbetyg inom vuxenutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-24 Anmäld: 2014-01-28 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)