reklamskatten

Skriftlig fråga 2002/03:705 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 21 mars

Fråga 2002/03:705

av Johnny Gylling (kd) till finansminister Bosse Ringholm om reklamskatten

Riksdagen beslutade i december 2002 att reklamskatten ska börja avvecklas 2004. Ur skatteutskottets betänkande hämtas följande text:

"Utskottet utgår från att regeringen inför nästa års budget ånyo prövar frågan och då påbörjar en stegvis avveckling av reklamskatten."

Därför är det med förvåning jag tagit del av kulturminister Marita Ulvskogs uttalanden i medierna att reklamskatten borde bli kvar och till och med utvidgas.

Min fråga blir då till finansministern:

Avser ministern att följa riksdagens inriktning om att avveckla reklamskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-03-21 Anmäld: 2003-03-21 Besvarad: 2003-03-26 Svar anmält: 2003-03-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-26)